Ośrodek Wypoczynkowy

Lawendowe Domki

ul. Spokojna 60

76-032 Mielno

e-mail : 
info@lawendowedomki.mielno.pl

tel. 793 140 263

AKTUALNE CENY W ZAKŁADCE CENNIK

 

ZAZWYCZAJ TURNUSY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W SOBOTY

 

W celu rezerwacji domku należy ustalić dostępność domku telefonicznie a następnie wpłacić zadatek - 30% całości pobytu.

Zadatek jest bezzwrotny.

Bardzo prosimy o dopilnowanie wpłaty zadatku w ciągu 3 dni od momentu wstępnej rezerwacji dokonanej telefonicznie.
W przypadku braku wpłaty w tym terminie wstępna rezerwacja domku uznana zostanie za nieaktualną

Dane do przelewu:


Firma Handlowo Usługowa

Katarzyna Wojciechowska

Lawendowe Domki 

76-032 Mielno

nr konta Bank PKO Bp 

33 1440 1185 0000 0000 1695 8848

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko, datę pobytu oraz telefon kontaktowy.

Przed wpłatą proszę zapoznać się z poniższym regulaminem ośrodka:

 

 

Ośrodek - Lawendowe domki

R e g u l a m i n

- umowa najmu -

I. ZASADY WYNAJMU

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.

3. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Mielno, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką, legitymację z ZUS).

 4. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu. 

5. Ilość osób przebywających w domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt. Jeżeli personel stwierdzi, że w domku przebywają osoby, które nie mają opłaconego pobytu, koszt za ich pobyt ponosi osoba zameldowana. W przypadku stwierdzenia przebywania dodatkowych, nocujących osób w domku, które nie zostały zgłoszone – właściciel ośrodka  ma prawo zakończyć umowę dalszego najmu – bez zwrotu pieniędzy za dalszy pobyt.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

 1. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

2. Oddanie domku  przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas przekazywania  domku do użytkowania tzn. sprawnego technicznie - gotowego do dalszego najmu.

3. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (późniejszy przyjazd lub wcześniejsza rezygnacja z pobytu - nie wynikająca z przyczyn zawinionych ze strony Ośrodka) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

4. Pozostanie na terenie Ośrodka po godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia kolejnej doby, a także nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

5. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.

 6. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom. Usterki będą na bieżąco usuwane. Jeśli goście zauważą usterki lub zepsute urządzenia zaraz po wprowadzeniu się do domku, prosimy zgłosić je nie później niż 4 godziny od przejęcia domku i kluczy.

7. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.

8. Za uszkodzenia lub zagubienie przedmiotów oddanych do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Stan tych urządzeń i przedmiotów będzie sprawdzany w dniu wyjazdu, przy zdawaniu domku właścicielom.

9. Opłata za zgubiony klucz 30 zł/sztuka.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach  przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 11. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. 

12. Osoby zakłócające spokój i porządek w sposób rażący, z pomocą Policji mogą być z Ośrodka usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

13. Utrzymanie czystości w domku i na przynależnym tarasie należy do użytkowników domku.

14. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. awarie. Jednocześnie  informujemy, że w przypadku awarii lub usterki wynajmujący ma  prawo bez  zgody najemcy wejść do domku celem  jej usunięcia.

15. Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby w nim zameldowane. Nie wyrażamy zgody na przebywanie osób nie zamieszkałych w ośrodku.

16. Zezwolenie na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych możliwy jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Prosimy uważać na krzewy i drzewka na ternie ośrodka przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych zwierząt. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

17. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Parking  jest bezpłatny dla gości Ośrodka.

18. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

19. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota  wpłacona na poczet rezerwacji  nie podlega zwrotowi.

20.Ośrodek zastrzega sobie prawo rezygnacji z rezerwacji pobytu bez podania przyczyny  z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od ośrodka do 4 tygodni przed planowanym przyjazdem. 
W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

21. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, świec oraz smażenia ryb. Istnieje możliwość smażenia ryby na zewnątrz – informacji udzielą właściciele domków. W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku.

22. Zezwala się na rozpalenie grilla wyłącznie w odległości 2m od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

23. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w  wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.

Odkurzacz znajduje się do wypożyczenia w każdej chwili u właścicieli ośrodka.

24.Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka i deski.

25. Istnieje możliwość wypożyczenia grzejnika – odpłatność 15 zł/doba.

26.Pokrętło bojlera znajdującego się w łazience, powinno być ustawione na środek skali ( personel odpowiednio je ustawi). Prosimy nie przestawiać go na pozycję krańcową ze względu na ryzyko poparzenia zbyt gorącą wodą.

27. Na terenie ośrodka znajduje się prywatny plac zabaw właścicieli ośrodka. Dzieci gości mogą z niego korzystać wyłącznie pod opieką swoich rodziców lub innych osób dorosłych, które z nimi przyjechały. Rodzice zobowiązują się do bezpośredniego nadzoru zabawy swoich dzieci i dopilnowania aby korzystały z urządzeń do zabawy zgodnie z ich przeznaczeniem. Rodzice są bezwzględnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 W domkach znajdują się urządzenia elektryczne ( kuchenka, telewizor, bojler, itp.). W związku z tym rodzice są bezwzględnie odpowiedzialni za nadzór nad dziećmi i dopilnowanie, żeby dzieci nie odniosły żadnych obrażeń.

W domku znajduje się piętrowe łóżko dla osoby dorosłej. Rodzice na własną odpowiedzialność mogą pozwolić przebywać na nim małym dzieciom.